AGIANO STUDIO :: www.agiano.pl :: usługi fotograficzne ::
renowacja
Renowacja i odnawianie zdjęć. Usługa polega na renowacji lub częściowym odtworzeniu zdjęcia :
- ze zdjęcia w postaci cyfrowej, format dowolny jpg, tif, bmp ,
- z odbitki papierowej,
- z negatywu (kliszy) 35mm, średni format 6x6 i pokrewne, slajdy.
Podstawowy koszt renowacji to 1zł = 1 min.
W związku z powyższym całkowity koszt uzależniony jest od czasu jaki zostanie poświęcony na odnowienie zdjęcia np.:
podstawowy retusz oraz usuniecie niewielkich plam rys oraz zmiana kolorystyczna na życzenie (czarno-białe, sepia itp.) czas pracy ok. 10-15 min.
Przed wykonaniem usługi wyceniam całkowity koszt jeżeli zostanie on zaakceptowany przez klienta przystępuję do pracy.
Sposób dostarczenia materiałów oraz odrestaurowanych zdjęć ustalany jest indywidualnie z klientem.
Dodatkowo istnieje możliwość zamówienia odbitek, fotoksiążek lub innych gadżetów z odrestaurowanymi zdjęciami.
Materiały można dostarczać na kilka sposobów:
- osobiście w Warszawie,
- droga elektroniczną przez e-mail lub konto ftp.
- Poprzez przesyłkę pocztową.
Na wykonana usługę wystawiam rachunek.


Odnawianie fotografii - uzupełnianie braków.


Podstawowa renowacja i retusz.


Renowacja i resizing (powiększenie i zmiana formatu)