AGIANO STUDIO :: www.agiano.pl :: usługi fotograficzne ::
kolekcje
Kolekcje CD zawieraja zbiory zdjęć przeznaczonych dla: poligrafii, reklamy wydawnictw itd.

Opis produktu:

 • Zbiór zdjęć TATRY cd.1 zawiera 33 zdjęcia,
 • rozdzielczość 3000px / 2000px
 • licencja RF (Royalty Free)
 • Na zastawy zdjęc dajemy pisemn± gwarancję oraz rachunek.
 • Cena kolekcji

  Opis produktu:

  • Zbiór zdjęć TATRY cd.2 zawiera 30 zdjęcia,
  • rozdzielczość 3000px / 2000px
  • licencja RF (Royalty Free)
  • Na zastawy zdjęc dajemy pisemn± gwarancję oraz rachunek.

  Opis produktu:

  • Zbiór zdjęć TATRY cd.3 zawiera 30 zdjęcia,
  • rozdzielczość 3000px / 2000px
  • licencja RF (Royalty Free)
  • Na zastawy zdjęc dajemy pisemn± gwarancję oraz rachunek.

  Opis produktu:

  • Zbiór zdjęć TATRY ZIMA zawiera 30 zdjęcia,
  • rozdzielczość 3000px / 2000px
  • licencja RF (Royalty Free)
  • Na zastawy zdjęc dajemy pisemn± gwarancję oraz rachunek.